Bedre integration og modtagelse af nye borgere

Home / Bedre integration og modtagelse af nye borgere

Bedre integration og modtagelse af nye borgere.

 

 

 

 

Hvidovre har indtil videre modtaget et forholdsvis beskedent antal flygtninge. Disse skal hjælpes igang hurtigst muligt med danskuddannelse, bolig, job, osv. og der skal således afsættes midler/ansatte nok til at hjælpe med dette.

Det er mit ønske at vi ikke hele tiden spørger, hvordan vores nye borgere integreres bedst, men hvordan de får et godt liv og bliver glade mennesker, der ikke føler, at de er nødt til at vælge at være enten danske eller fra oprindelseslandet, hvis de egentlig er begge dele.

Jeg vil kæmpe imod dannelsen af ghetto-agtige boligområder hvor der er en stor overrepræsentation af mennesker med en bestemt baggrund. Kommunen kan dels benytte sig af sin kommunale anvisningsret og bør desuden arbejde på løsningsmodeller, hvor flygtningene også kan bosættes i de forskellige villakvarterer fx ved at beboere lejer værelser/lejligheder ud eller gennem samarbejde med grundejerforeningerne om at finde plads til fx venligboliger – gerne i samarbejde med lokale virksomheder.

Alle skal have ret til gratis danskundervisning.

Alle skal realkompetencevurderes når de ankommer til kommunen.

Gratis psykologhjælp til de der behøver.

Bedre rådgivning og støtte til forældrene de første år i forhold til deres børn i institution/dagpleje/skole og i forhold til det danske system sådan generelt.

“Kend din næste – interesse og dialog fremmer vores forståelse for hinanden”