Katrine Høybye Frederiksen

Jeg er 44 år gammel, gift med Morten og mor til Ester på 10 og Albert på 6 år. Vi flyttede til Hvidovre i 2005. Jeg er uddannet cand.ling.merc i fransk, men har skiftet kurs karrieremæssigt og arbejder nu som beskæftigelseskonsulent i et Jobcenter.

Jeg har været aktiv i SF Hvidovre siden 2006. Jeg var medlem af kommunalbestyrelsen for SF fra 2010-2013.

Jeg kan godt blive meget bekymret for fremtiden, for mine børns og de kommende generationers muligheder, – både i forhold til klimaændringerne og vores klodes fremtid og i forhold til den måde vi mennesker behandler hinanden på. Grundtanken om at behandle andre, som man selv ønsker at blive behandlet synes lidt for ofte forsvundet til fordel for en tendens til at være “sig selv nærmest”. Den politiske debat, også på de sociale medier, viser nogle grimme sider af os mennesker – men heldigvis også det modsatte. Jeg vil kæmpe for at vi hjælpes ad med at behandle hinanden godt! Både i det små, nationalt og globalt. At vi taler og skriver ordentligt til hinanden, at vi giver hinanden plads og respekt, at vi viser omsorg for hinanden og hjælpes ad i vores fællesskab, at vi betaler skat fordi det muliggør vores velfærdssamfund, at vi i Danmark selvfølgelig tager imod kvoteflygtninge og giver ulandsbistand, fordi vi er solidariske. Og jeg vil kæmpe for at vi behandler vores natur og vores klode godt, så de næste generationer fortsat kan leve her.

Mine mærkesager er:

Børn&unge

Færre elever i klasserne, bedre normering i daginstitutionerne, gode fysiske rammer med plads til børnene.

Miljø&bæredygtighed

Det kan kun gå for langsomt med at omlægge vores måde at leve på. Jeg mener vi skal ændre ret radikalt på vores forbrug, produktion og levevis, – for klodens og de kommende generationers skyld.

Integration

Positiv og omsorgsfuld modtagelse af de flygtninge der kommer til Hvidovre. Hjælp til integration i vores fællesskab og hjælp til selvforsørgelse via uddannelse og job så snart det kan lade sig gøre. Gratis psykologhjælp til de der behøver.

 

Mærkesager

Børn og unge
Et grønnere Hvidovre
Bedre integration og modtagelse af nye borgere
99
elever
99
% medmenneskelighed
99
år mere til vores klode - mindst

Bliv medlem