Et grønnere Hvidovre

Home / Et grønnere Hvidovre

Vi bør i Hvidovre gøre vores til at kloden fortsat vil være beboelig og vi kan samtidig gøre kommunen til et endnu dejligere sted at være.

Jeg vil bla arbejde for at vi kan få:

  • – køkkenhaver til skolebørn, daginstitutioner og plejehjem,
  • – fortsat stigende andel økologisk og klimavenlig mad i kommunens institutioner, kantiner, osv.
  • – grønne tage og miljørigtige renoveringer og byggerier,
  • – gode muligheder for bæredygtig energi og varme (vindmøller, solceller, osv)
  • – flere grønne åndehuller,
  • – bedre forhold for cyklisterne og bedre offentlig transport,
  • – grønnere indkøbspolitik,
  • – større fokus på at bruge mindre plastik, undgå madspild, sortere og genanvende,
  • – miljømærkning af kommunens virksomheder og butikker.

Efter min mening er én af kommunernes (og statens) vigtigste opgaver at gøre det let for alle borgere og virksomheder at agere så miljøvenligt som overhovedet muligt.

Mit håb er at alle i mine børns generation ser det som helt naturligt og indiskutabelt at alt hvad vi foretager os skal ske med den dybeste respekt for vores klode – og at det ikke er for sent….