Stem grønt – Stem rødt – Stem SF

Børn og unge – Miljø og bæredygtighed – Demokrati og borgerinddragelse
Hvad synes DU er vigtigt i Hvidovre?

Integrationsrådet består!

Integrationsrådet vil fremme et samfund hvor tolerance, respekt og indbyrdes forståelse er i fokus – et samfund hvor alle reelt har lige mulighed for at deltage som aktive og ligeværdige medborgere.
Du kan hjælpe Integrationsrådet i det videre arbejde, bl.a. ved at fortælle om hvad du synes er vigtigst at tage fat i her i Hvidovre? Har du nogle idéer, bekymringer, tanker du gerne vil dele?

- og tid til at se fremad

Det er som nævnt valgår og jeg følger op på mit foregående indlæg, som var en meget kort status over tiden der gik, med lidt om hvilke områder jeg gerne vil arbejde med fremover.
Jeg vil arbejde for et grønt, bæredygtigt og mangfoldigt Hvidovre med gode vilkår for både børn og voksne. [...]

Valgår – tid til status

Til november er der kommunalvalg og jeg har besluttet mig for at stille op igen. Det er utrolig spændende og lærerigt at være medlem af Hvidovres kommunalbestyrelse og jeg synes vi i SF har medvirket til at skubbe tingene i den rigtige retning på mange områder. Det håber jeg fortsat at kunne være med til [...]

Unge, politik og demokrati

Jeg blev kontaktet for at deltage i KL’s sommerstafet om unge, politik og demokrati og der giver jeg blandt andet et meget kort bud på hvordan vi får flere unge til at bruge deres stemmeret og flere unge engageret i lokalpolitik .
Det er utroligt vigtigt at unge deltager i demokratiet, naturligvis ved at stemme når [...]

Hvidovre skal have et energi- og miljøcenter!

Tiden er moden til at vi samler trådene og sætter turbo på de private energirenoveringer i Hvidovre, skriver ANDERS WOLF ANDRESEN og KATRINE HØYBYE FREDERIKSEN

Sluk lyset: Earth Hour lørdag den 31. marts fra 20.30-21.30

SF opfordrer Hvidovres borgere, virksomheder og institutioner til at deltage i Earth Hour 2012. Vær med til at råbe verdens (og kommunens) ledere op: Der skal handles mod klimaforandringerne nu – inden det er for sent…

Kom til overrækkelsen af integrationsprisen den 23. marts

Så sker det endelig! Hvidovres Integrationspris 2011 skal overrækkes den 23. marts 2012 kl. 18 i Medborgersalen. Kom og vær med. Se hvem der får prisen, mød Integrationsrådet og sidst men ikke mindst se C:NTACT’s fantastiske forestilling!

Skolestruktur…

Debatten om Hvidovres skolestruktur har efterhånden været i gang ganske længe og vi er i kommunalbestyrelsen i gang med proces nummer to, i forsøget på at forbedre skolestrukturen således at alle vores skoler bliver bæredygtige. Desværre har et flertal (A+C+V+O) nu besluttet at lukke Enghøjskolen og Sønderkærskolen. Det er vi i SF meget uenige i, [...]

Der skal findes praktik- og lærlingepladser til Hvidovres unge!

Vi har i Arbejdsmarkedsudvalget været i Hvidovre Erhvervs Avis med en opfordring til Hvidovres virksomheder, organisationer og institutioner: Tag Hvidovres unge ind i praktik eller som lærlinge! Det er så utrolig vigtigt at de har mulighed for at finde en praktik- eller lærlingeplads og lige for tiden er disse som bekendt yderst vanskelige at finde, [...]