Børn og unge

Home / Børn og unge

Max 24 elever i klasserne

og en samlet plan for folkeskolerne i Hvidovre.

Bedre normering i daginstitutionerne.

Folkeskolen er for mig én af de vigtigste grundsten i vores fællesskab og velfærdssamfund. Det er her vi “bygger” vores fremtid. Jeg mener der skal afsættes midler nok til at vores børn får en rigtig god skolegang, hvor der er fysisk plads nok til dem og mentalt plads til dem i de enkelte lærere og pædagogers bevidsthed, – forstået på den måde at klasserne ikke skal have for mange elever og at de voksne skal have ordentlige arbejdsvilkår, så de har overskud til at være der for børnene.

Hvidovre har lige nu 9 skoler, hvoraf nogle har meget (over)fyldte klasser på op til 30 elever, mens andre skoler har færre børn og mindre klasser. Min søn er fx lige startet på en 0. årgang med 30 elever i klasserne. Det mener jeg er meget uhensigtsmæssigt og urimeligt både overfor børn og lærere og pædagoger! Derfor vil jeg arbejde for at der hurtigst muligt udarbejdes konkrete forslag til hvordan dette kan ændres, således at vi fremover ikke får så store klasser. Samtidig vil det være hensigtsmæssigt at arbejde på at få en god fordeling af vores børn på de forskellige skoler, – både så antallet af elever (og klasser) matcher skolernes kapacitet, men også så børn med forskellig baggrund blandes. Endelig bør der lægges en plan for hvordan vi kan få de fysiske rammer tilpasset, så børnene kan trives i klasserne og vi lever op til de moderne krav ift m2 per elev, ventilation, osv.

Ligesom i folkeskolerne vil jeg arbejde for bedre vilkår i daginstitutionerne. Flere voksne, som har gode arbejdsvilkår, så de har tid og overskud til børnene. God plads til leg både ude og inde. Økologisk mad, gerne delvist fra egne køkkenhaver.